Описание

Аналитични везни XPR

Индивидуални решения, функции за осигуряване на качеството и до 6-ти знак след десетичната запетая осигуряват точни и правилни резултати с едно претегляне. Доверете се на LabX за сигурността на данните.

Капацитет до 320 g
Скално деление до 0,001 mg
USP минимално тегло до 10 mg
Най-доброто в класа: Използвайте минимални количества проби
Благодарение на изключителната ефективност на претеглянето, можете да използвате възможно най-малко от ценните си проби – спестявате разходи и ограничавате отпадъците
GWP и LabX: Бъдете готови за одит по всяко време
GWP гарантира, че резултатите от претеглянето отговарят на всички изисквания за качество и съответствие. Софтуерът LabX осигурява доказана цялост на данните
StaticDetect®: Наслаждавайте се на бързо и безгрешно претегляне
Премахнете смущенията и скрити грешки при претегляне, причинени от статични електрически заряди върху проби и контейнери.

Направи запитване