Описание

Прецизни везни XPR

Фукнции за осигуряване на качеството и до 4-ти знак след десетичната запетая осигуряват точни и правилни резултати с едно претегляне. Доверете се на LabX за сигурността на данните.

Капацитет до 64 kg
Скално деление до 0.1 mg – 1 g
USP минимално тегло до 120 mg
Най-доброто в класа: Използвайте минимални количества проби
Благодарение на изключителната ефективност на претеглянето, можете да използвате възможно най-малко от ценните си проби – спестявате разходи и ограничавате отпадъците.
GWP и LabX: Бъдете готови за одит по всяко време
GWP гарантира, че резултатите от претеглянето отговарят на всички изисквания за качество и съответствие. Софтуерът LabX осигурява доказана цялост на данните.
SmartPan: Насладете се на бързи и точни резултати
Иновативният SmartPan-измервателно блюдо, осигурява изключителна стабилност и осигурява по-бързи резултати с подобрена повторяемост.

Направи запитване