Описание

SevenCompact pH метри

Серия Compact на METTLER TOLEDO универсални апарати с гъвкави възможности за измервания на рН, проводимост, разтворен кислород или йонна концентрация.

Серията включва включва рН метри, кондуктометри, йон-метри или оксиметри в различни окомплектовки според нуждите на клиента и приложението.
Интуитивен софтуер, благодарение на който можете да започнете работа веднага без сложни настройки или предварително обучение.
Стартиране на измерване или калибрация, смяна на режимите става с натискане на един бутон.
Автоматично разпознаване на буфера.
Автоматична и ръчна температурна компенсация.
Напомняне за калибрация на апарата с възможност за задаване от потребител и статус на електрода.
Автоматично, ръчно или на определен интервал от време записване на крайна точка.
Възможност за серийни измервания през времеви интервал, зададени от потребител
Разполагат с ISM®(IntelligentSensorManagement) технология за автоматична идентификация на електрода, съхранява последните 5 калибрации и автоматично ги прехвърля към апарата.
Възможност за идентификация на потребител, проба, електрод и сериен номер на електрод и автоматична идентификация чрез баркод или USB.
Вградена памет за 1000 измервания.
Възможност за архивиране на данни в паметта на апарата, принтиране или експорт на данни от измерванията на USB преносима памет или компютър с LabX софтуер.
IQ/OQ документация и валидиране съгласно изискванията на GLP.
4.3-инчов цветен екран
Клас на защита от вода и прах IP54
Прозрачен предпазен капак с възможност за използване и по време на работа с апарата
Конструкция изработена от пластмаса.

Направи запитване