Описание

D4, D5, D6 Excellence Дензитометри

Превъзходство в измерването на плътност. Перфектното решение днес, добра основа за в бъдеще.

Най-добри в класа с най-висока точност.
Бързи измервания с автоматичен контрол на температурата от 0 до 95 ° C и точност до 0,000005 g/cm³.
Държач за спринцовка за прецизно подаване на пробата.
Индикаторна светлина за състоянието на апарата.
Автоматично вземане на проби, изплакване и сушене.
Потребителският интерфейс One Click™ позволява на потребителя да започне работния процес с едно докосване, включително вземане на проба, измерване, изплакване, сушене и SOP.
Интелигентно откриване на грешки. Измерванията могат да бъдат наблюдавани в реално време чрез видео, а грешките могат да бъдат избегнати с автоматичния алгоритъм за откриване на мехурчета в пробата.
Границите на измерване могат да бъдат зададени за цветно кодирана информация за пропуск/неуспех на анализа за приети и отхвърлени образци.
Интегрираният елемент на Пелтие за контрол на температурата осигурява бързо нагряване или охлаждане на измервателната клетка, поддържайки надеждно желаната температура на пробата.
Настройките на инструмента могат да бъдат персонализирани с икони на екрана. Системата за управление на потребителите позволява защита на данните с определяне на индивидуални нива на достъп.
Клетка за рефракция (индекс на пречупване) може да се добави към апарата за определяне на плътност, за комбинирана система спестявща пространство.

Възможност за комбиниране на апарати в многопараметрична система, комбинираща плътност, индекс на пречупване, рН, цвят и повече, за спестяване на време, повишаване качеството на резултатите и да се предотвратят всякакви изменения на пробите между отделните анализи.
Скали за измерване на плътност, специфично тегло, алкохол, киселина/основа, химикали, сол, API, захар, и други. До 30 таблици за концентрация, определени от потребителя могат да бъдат въведени като таблици или формули.

Направи запитване