Описание

D30, D40 EasyPlus Дензитометри

Денситометри на достъпни цени за рутинни измервания

EasyPlus денситометри са подходящи за всяка индустрия, независимо в лаборатория или на производствената линия.
С точност до 4 знака след десетичната запетая и бърз автоматичен контрол на температурата, апаратите отговарят вашите стандарти.
Спестете времето за обучение за работа с апарата и предотвратете грешките на оператора, благодарение на интуитивния потребителски интерфейс, базиран на апликация с насоки за работа и LongClick™ фукнция за започване на работа с едно натискане на бутон.
Подобрете ефективността на процеса на контрол на качеството, като анализирате вашите проби близо до производствената линия. Измерете плътност, алкохол, киселини, специфичното тегло и други.
С висококачествени компоненти и дизайн на измервателната клетка, който свежда до минимум влиянието на външните механични вибрации, EasyPlus издържа на неблагоприятни условия и дава точни резултати.

Направи запитване