Описание

Мулти-параметрични трансмитери за пълен контрол на параметрите в различните процеси и анализа на водите pH/ORP,
разтворен и газообразен кислород, CO2, проводимост и TOC.

Мулти-параметричен трансмитер М800
Отлична приспособимост към различните инсталации, безотказна работа и пълен контрол на параметрите
в различните процесите и анализа на водите рН/ORP, разтворен и газообразен кислород, СО2, проводимост,
ТОС и мътност 1, 2 и 4 канален, мултипараметричен Интуитивен touchscreen контрол .

Аналитичен трансмитер М400
Възможност за 2 или 4 проводно окабеляване предлага висока надеждност и сигурност на процеса рН/ORP,
разтворен и газообразен кислород, СО2, проводимост и СО 1 канал, мултипараметричен HART,
Foundation fieldbus, Profibus PA.

Аналитичен трансмитер М300
Широката гама от модели и стандартната функционалност на серията е подходяща за основните процеси
и подготовка и третиране на води рН/ORP, разтворен кислород, проводимост, ТОС 1 или 2 канала,
за един или няколко параметъра ½ или ¼ DIN версия на габаритните размери.

M200 easy
Базов модел трансмитер за сензори от серията „Easy” рН/ORP, разтворен кислород, проводимост 1 или 2 канала,
мултипараметричен ½ или ¼ DIN версия на габаритните размери.

Компактни трансмитери М100
Цифрови двупроводни трансмитери за стандартни приложения рН/ORP, разтворен кислород,
проводимост 1 канал, мултипараметричен HART комуникация Ниски инсталационни разходи.

Модулен трансмитер М700
Позволява използването на различни модули за връзка с цифрови ISM и аналогови сензори с избор
на различни индустриални комуникации рН/ORP, разтворен и газообразен кислород, СО2,
проводимост един или два канала, мултипараметричен Profibus PA, Foundation fieldbus.

Направи запитване