Сензори за разтворен Кислород, Въглероден диоксид и Озон

Код: 1066 Категории: ,

Описание

Сензори за разтворен кислород, разтворен СО2 и разтворен озон
Висококачествени, вградени сензори за точни измервания.

Сензори за откриване на ниски концентрации и измерване в чисти води
Чувствителни сензори за он-лайн контрол на много ниски нива на разтворен кислород в производството на енергия,
пиво и микроелектроника Граница на откриване от 0.1 ppb до насищане Мигновен старт
на измерването след инсталация и пълна диагностика на сензора благодарение на ISM технологията.
Стерилизируеми и устойчиви на повтарящи се CIP процедури.

Сензори за Разтворен СО2
Точни СО2 измервания във фармацевтичната и хранително-вкусовата промишленост.
Спестява време при работа и поддръжка благодарение на уникалният мембранен модул.
По-добра точност и минимално отклонение благодарение на термо-кондуктивния принцип на измерване.
Без риск от замърсяване, напълно стерилизируеми в процеса или в автоклав.

Сензори за Разтворен Кислород
Високо ефективни сензори за разтворен кислород за приложения в химическата,
фармацевтичната и хранително вкусовата промишленост Диагностика на състоянието на сензора и превантивна
поддръжка благодарение на ISM технологията Висока точност и минимални средства за
поддръжка с използването на оптичните сензори Модели подходящи за хигиенични приложения.

Сензори за Разтворен Озон
Он-лайн измерването на разтворен озон осигурява надежден контрол при санитизирането на чисти води.
Бързото действие на сензора проследява по-добре процеса на санитизация. Лесна и бърза смяна на мембраната.
Може да се присъедини директно към мултипараметрична система за измерване на ТОС и проводимост.

Портативна система за измерване на Разтворен Кислород
Лесен за работа оф-лайн инструмент. Специално произведен за ХВП. Осигурява лесна работа с пробите.
Комуникационният интерфейс позволява връзка с принтер или РС за оценка на данните.

Аксесоари заа цифровите сензори Intelligent Sensor Measurement (ISM)
Аксесоари като софтуер, запис или предаване на данни и връзка с РС и смартфон, позволяват пълното използване
на предимствата на цифровата технология Софтуер iSense за цифрови ISM сензори, оптимизира тяхната работа и
повишава надеждността и сигурността на процеса . iRO портативно устройство за временен запис на данни, W100
устройство за безжична комуникация между сензора и трансмитера.

Направи запитване