Описание

рН/ORP (Redox) Сензори
Здравите вътрешни pH сонди осигуряват надеждно измерване на pH във всяко приложение от сурови химически среди
до хигиенни фармацевтични процеси.

рН/ORP сензори с течен електролит
Подходящи за приложения с високи изисквания към точността на измерването.
Възможността за допълване на електролит осигурява дълъг живот на сензорите.

рН сензори с течен гел и полимерен електролит (Стерилни Приложения)
Стерилизируеми и с хигиеничен дизайн, тези сензори са подходящи, както за фармацевтичните,
така и за хранително-вкусовите индустрии.

рН сензори с течен гел и полимерен електролит (Процеси в тежки условия)
Сензори с течен или полимерен електролит силно устойчиви на замърсители. За тежки химични процеси
или третиране на отпадни води.

рН сензори за приложени в чисти води
Сензорите за чисти и ултра чисти води измерват надеждно в условия на води с ниска проводимост.

рН сензори без стъклени елементи (ISFET)
Със своя хигиеничен дизайн и липса на стъклени части сензорите са специално изработени
за Хранително-вкусовата промишленост.

Портативни рН Метри
Иновативният дизайн на рН метрите позволява оптималната им употреба във всички приложения.
Подходящи за лабораторни и индустриални измервания. Прахо и водоустойчиви.

Аксесоари за цифровите сензори Intelligent Sensor Measurement (ISM)
Аксесоари като софтуер, запис или предаване на данни и връзка с РС и смартфон,
позволяват пълното използване на предимствата на цифровата технология.

Направи запитване