Описание

Мас компараторите на METTLER TOLEDO задават стандарта!

В БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ използват компаратори на METTLER TOLEDO. Връзка към ИЗМЕРВАНЕ НА МАСА, ОБЕМ И ПЛЪТНОСТ > (http://bim.government.bg/uploaded/files/180-5-ETALONI-masa-i-obem.pdf)
Информацията е остаряла. Досега – от 1889 г., за еталон служеше цилиндър от платина и иридий, съхраняван в сейф в покрайнините на Париж. От 20 Май 2019 г. този еталон е заменен от дефиниция, основаваща се на научна формула от квантовата физика.
Килограмът вече се определя на базата на изчисление по константата на Планк, която изразява отношението между енергията и честотата на субатомни частици.

Предлагаме автматични, ръчни, вакуумни, роботизирани мас компаратори и системи за определяне на плътност, обем и магнетизъм.

Направи запитване