Описание

Дозиране на течни и прахообразни проби

Подготовката на пробите е трудоемка задача, повлияна от много фактори, включително околната среда и уменията на човека.
Автоматизираното дозиране с модули за подаване на прах и течности ви позволява да постигнете най-високо ниво на точност и безопасност при подготовката на пробите и да намалите минималното тегло до 30%.
Това намаляване на минимално тегло означава, че за подготовка на пробата се изисква само минималното количество от вашите ценни или токсични вещества.
Гравиметричното приготвяне за достигане на целевата концентрация на пробата елиминира грешките и възможността за проба извън спецификацията и несъответствие с USP 841.
Системата за Дозиране на течни и прахообразни проби е модулна, в зависимост от вашите специфични нужди от дозиране. Както праховите, така и течните дозиращи модули могат да бъдат добавени към аналитични везни XPE, за перфектна и точна подготовка на стандарти.
Добавете автосемплер, за възможност до 30 проби да бъдат точно разпределени.

Направи запитване