Описание

Газ Анализатори – Газ Сензори
Изключително лесни за инсталиране, не изискват почти никаква поддръжка, осигуряват надеждно измерване в реално
време.

Газ анализатори с регулируем диоден лазер (TDL)
GPro500
Предлага се със сензори, които измерват различни газове – въглероден двуокис (CO₂), въглероден оксид (CO),
хлороводород (HCl), сероводород (H₂S), влага, амоняк (NH₃), метан (CH₄) и кислород (O₂).

Амперометричен сензор за кислород в газова фаза.
Осигурява измерване директно в поток без да е нужна екстрактив система и кондициониране на пробата.

Направи запитване