Описание

Аутосемплери

Подходящи за всяка лаборатория

Увеличете производителността във Вашата лаборатория, като свържете Аналитичните си апарати METTLER TOLEDO от серия Excellence; рН метри, кондуктометри, йон-метри, оксиметри, дензитометри, рефрактометри, спектрофотометри, титратори и други към Аутосемплер.
Спестете си тонове работа и повтаряне на еднотипни задачи.

Направи запитване