Арматура за присъединяване на сензори към процеса и Системи за прочистване на сензори

Описание

Арматура за присъединяване на различните сензори към процеса и Системи за прочистване на сензорите

Стационарни арматури InFit
Измерване на pH / ORP, DO, проводимост и мътност.

Изтегляеми арматури InTrac
Позволяват лесно и безопасно поставяне и изтегляне на електроди/сензори без прекъсване на текущия процес.

Проточни арматури InFlow
Предназначени за измервателни точки в тръбопроводи и by-pass връзки.

Потопяеми арматури
Предназначени за измерване в отворени басейни и съдове.

Системи за калибиране и почистване
Системи за автоматично почистване и калибриране на pH електроди с програмируем интервал и време на цикъла.

Направи запитване