Описание

Апарати за термичен анализ

Апарати за термичен анализ на METTLER TOLEDO от най-висок клас за композиционен анализ, механични характеристики и встъкляване.

Обширно портфолио от апарати включва;

Диференциално сканиращ калориметър DSC
Експресен диференциално сканиращ калориметър Flash DSC
Диференциално сканиращ калориметрия под високо налягане HP DSC
Апарат за термогравиметричен анализ TGA
Едновременно TGA/DSC
Термомеханичен анализ TMA
Динамично-механични изследвания DMA

Широко приложениев в различни обласи на науката и технологиите като;

Биология; биосистем, храни, живи организми, фармация,
Органични метариали; полимери
Неорганични; цименти, суровини, керамика, композити, стъкла, метали и сплави, минерали, наноматериали
Безопасност; химични процеси, експлозиви
Енергия и околна среда; батерии, биомаса, катализатори, горива, газ, отпадъци, ядрено гориво
и други

Направи запитване