Описание

Анализатори на натрий, силиций и хлориди/сулфати
Ефективно и надеждно наблюдение на ниските нива на замърсяване в пречистените води за нуждите на енергетиката.

Анализатор за сулфати и хлориди 3000CS
Иновативният анализатор на 3000CS сулфати и хлориди използва микрофлуидна капилярна електрофореза,
технология за йонно разделяне, за директно измерване на следи от сулфатни и хлорни йони.
С онлайн измервания на всеки 45 минути, 3000CS ви позволява да следите непрекъснато цикъла на водата и парата.

Анализатор за Натрий 2300Na
Открива ниски нива на Натрий и осигурява контрол и елиминиране на корозията.

Анализатор за силиций 2800Si
Открива ниски нива на силиций и осигурява контрол и елиминиране на корозията.

Направи запитване