Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-22684-C01

Бенефициент: РОМИ-ТЕХ ООД

Обща стойност: 10000 лв., от които 8500лв. европейско и 1500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 28.09.2020г.
Край: 28.12.2020г.