„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Проект: АДПБФП – BG16RFOP002-2.089-4852-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Главна цел: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000лв, за 2019г., за справянето с последиците от пандемията COVID-19.

Бенефициент: РОМИ-ТЕХ ООД​

Обща стойност: 50 000 лв., от които 42 500лв. ​европейско и 7 500 лв. национално съфинансиране.​

Начало: 09.11.2021г.​
Край: 09.02.2022г.