КОНТАКТИ

Цветомир Цанков

Търговски представител
Лабораторни и Промишлени везни

+359 889 711 446

Росица Филипова

Търговски представител
Аналитични апарати

+359 888 950 747

Стефан Юруков

Търговски представител
Аналитични апарати

+359 879 149 411

инж. Ради Велинов

Търговски представител
Он-лайн измервания

+359 888 950 746

инж. Николай Колев

Сервизен ръководител, Метролог

+359 887 301 081

Димитър Димитров

Сервизен инженер

+359 884 978 237

Адрес

1113 София, ул. Прелом 8

Съгласие

5 + 1 =