Апарати за термичен анализ

Диференциално сканиращ калориметър (DSC)

виж повече

Диференциално сканиращ калориметър (DSC)

Експресен Диференциално Сканиращ Калориметър (Flash DSC)

виж повече

Експресен Диференциално Сканиращ Калориметър (Flash DSC)

Диференциално Сканираща Калориметрия под високо налягане

виж повече

Диференциално Сканираща Калориметрия под високо налягане

Апарат за термогравиметричен анализ (TGA)

виж повече

Апарат за термогравиметричен анализ (TGA)

Едновременно TGA/DSC

виж повече

Едновременно TGA/DSC

Термомеханичен анализ (TMA)

виж повече

Термомеханичен анализ (TMA)

Динамично-механични изследвания (DMA)

виж повече

Динамично-механични изследвания (DMA)

Динамично-механични изследвания (DMA/SDTA861e)

виж повече

Динамично-механични изследвания (DMA/SDTA861e)

Микроскопски системи Hot Stage

виж повече

Микроскопски системи Hot Stage

Апарати за плътност

виж повече

Апарати за плътност

рН метри и електроди

Лабораторни рН метри

виж повече

Лабораторни рН метри

Преносими рН метри

виж повече

Преносими рН метри

Електроди

виж повече

Електроди

Буферни разтвори и стандарти за калибровка

виж повече

Буферни разтвори и стандарти за калибровка

Автоматични Титратори

Титратори Excellence

виж повече

Титратори Excellence

Карл Фишер титратори

виж повече

Карл Фишер титратори

Титратори Compact

виж повече

Титратори Compact

Титратори EasyPlus

виж повече

Титратори EasyPlus

Апарати за определяне Точка на топене и прокапване

Апарати за точка на топене Excellence

виж повече

Апарати за точка на топене Excellence

Апарати за точка на прокапване Excellence

виж повече

Апарати за точка на прокапване Excellence

Апарати за плътност и рефракция (индекс на пречупване)

Рефрактометри

виж повече

Рефрактометри

Апарати за спектрален анализ

UV/VIS Спектрофотометър

виж повече

UV/VIS Спектрофотометър