Апарати за термичен анализ

Апарати за плътност

виж повече

Апарати за плътност

Микроскопски системи Hot Stage

виж повече

Микроскопски системи Hot Stage

Динамично-механични изследвания (DMA/SDTA861e)

виж повече

Динамично-механични изследвания (DMA/SDTA861e)

Динамично-механични изследвания (DMA)

виж повече

Динамично-механични изследвания (DMA)

Термомеханичен анализ (TMA)

виж повече

Термомеханичен анализ (TMA)

Едновременно TGA/DSC

виж повече

Едновременно TGA/DSC

Апарат за термогравиметричен анализ (TGA)

виж повече

Апарат за термогравиметричен анализ (TGA)

Диференциално Сканираща Калориметрия под високо налягане

виж повече

Диференциално Сканираща Калориметрия под високо налягане

Експресен Диференциално Сканиращ Калориметър (Flash DSC)

виж повече

Експресен Диференциално Сканиращ Калориметър (Flash DSC)

Диференциално сканиращ калориметър (DSC)

виж повече

Диференциално сканиращ калориметър (DSC)

рН метри и електроди

Буферни разтвори и стандарти за калибровка

виж повече

Буферни разтвори и стандарти за калибровка

Електроди

виж повече

Електроди

Преносими рН метри

виж повече

Преносими рН метри

Лабораторни рН метри

виж повече

Лабораторни рН метри

Автоматични Титратори

Титратори EasyPlus

виж повече

Титратори EasyPlus

Титратори Compact

виж повече

Титратори Compact

Карл Фишер титратори

виж повече

Карл Фишер титратори

Титратори Excellence

виж повече

Титратори Excellence

Апарати за определяне Точка на топене и прокапване

Апарати за точка на прокапване Excellence

виж повече

Апарати за точка на прокапване Excellence

Апарати за точка на топене Excellence

виж повече

Апарати за точка на топене Excellence

Апарати за плътност и рефракция (индекс на пречупване)

Рефрактометри

виж повече

Рефрактометри

Апарати за спектрален анализ

UV/VIS Спектрофотометър

виж повече

UV/VIS Спектрофотометър