Дигитални пипети
Дигиталните пипети Rainin се конфигурират лесно и бързо. Големият цветен дисплей, джойстик контрол и графичен интерфейс правят придвижването между функциите, както и работата с пипетите, лесна и приятна.
Настройките, протоколите и алармите могат да бъдат защитени с парола, съгласно изискванията на GLP/ GMP. Нещо повече, GLP данните, като например сервизни протоколи, изработени цикли и данни за състоянието на пипетите са напълно защитени от фалшификация.
 
Вашите данни са най-важни – доверете се на пипетите Rainin! стелаж, изработен от рециклиран PETE. 

За допълнителна информация се свържете с нас:
Вижте повече информация за продукта на официалният сайт на производителя: