Връзка с нас

1113 София, ул. Прелом 8
РОМИ-ТЕХ ООД

office@romy-tech.com
www.romy-tech.com

Търговски отдел
Лабораторни и Промишлени везни
Цветомир Цанков
+359889 711 446

Търговски отдел
Аналитични апарати
Росица Филипова
+359888 950 747

Търговски отдел
Он-лайн измервания
инж. Ради Велинов
+359888 950 746

Сервизен отдел
инж. Николай Колев
+359887 301 081

Сервизен отдел
Ивайло Павлов
+359879 149 411

Контактна форма